„Ćwiczyć każdy może”

 Drodzy Rodzice!

Przedszkole Family Preschool przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej:
„Ćwiczyć każdy może”
organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

 

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

  • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
  • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
  • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
  • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
  • podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Jako placówka przywiązująca ogromną wagę do działań prozdrowotnych z radością przystępujemy do realizacji w/w zadań, aby każdy Familijny Przedszkolak wiedział, że ruch to zdrowie.